בית אריזה נטוש- המשך מאמר

קירבנו את אריזת הקרטון ויורם הקטן נכנס פנימה. ליורם היה מכשיר ווקי טוקי בעזרתו הוא יכול היה לעדכן אותנו במתרחש. בעוד יורם הקטן נשאר עם מכשיר הווקי טוקי שלו בתך אריזה של קרטון נכנסנו כל החברים לביתי כדי לשמוע עדכונים. קבענו שכל שעה נעלה מולו לשמוע האם קורה משהו ואם יש בעיה תך 5 דקות אנחנו כבר נהיה שם. לקראת 2 בבוקר הייתי היחיד שהיה ער, לפתע שמעתי קול צעקה ואת יורם צועק. מייד הערתי את כולם ואמרתי להם שיורם צעק לעבר המכשיר. רצנו במהרה לכיוון וראינו את הקרטון הפוכה וריקה. השעה הייתה 3 בבוקר ולא ידענו מה לעשות. מיכה שהיה הכי אמיץ,הוא התקרב אל עבר ומה רבה הייתה הפתעתו כאשר ראה את יורם הקטן יושב ואוכל עוגת שוקולד מצופה מרשמלו עם אישה זקנה. וכמו שאומר המשפט המפורסם: “לפעמים כדאי להיכנס לתך אריזה כל הלילה כדי לאכול עוגת שוקולד עם מרשמלו”.

בית אריזה נטוש