בית אריזה נטוש – חלק ראשון

אחד הדברים שאני הכי זוכר מימי ילדותי זה בית אריזה נטוש שהיה עומד בסוף השדה. כל יום כשהיינו חוזרים מבית הספר היינו הולכים לשחק בשדה. היינו משחקים מחבואים, תופסת ועוד משחקים של ילדים טרום מחשב. היינו כבני עשר ולא חדלנו מלעשות מעשי קונדס. החלטנו שהפעם הזאת אנחנו נכנסים לראות. היו הרבה סיפורים על אותו בית, אמרו שיש שם מסוג שונה ובכלל שיש שם שני זקנים שמחביאים ילדים.התכנית הייתה גדולה מקרטון ממש ליד עם שני חורים לעיניים ולשים שם את יורם הקטן כדי שיסתכל לראות מה יש שם. אריזה גדולה של קרטון לא התקשינו למצוא, מיכה חתך שני פתחים קטנים לעיניים , חיכינו לשעת חשיכה והתקרבנו למבנה.

בית אריזה